Personal training

In onze praktijk bieden we nu ook personal training aan , gebaseerd op het werk van Paul Venner; ultimate instbility.

Paul Venner : “We geloven in het verbeteren van effectief bewegen door middel van dynamische training. Om effectief te kunnen bewegen, heeft het lichaam op het gewenste moment de juiste stabiliteit nodig. Door het lichaam voor te bereiden op constante verandering vanuit de omgeving en door het aanbrengen van een hoge variatie en complexiteit van taken kan de comfort zone van het motorisch systeem worden verruimd. Hiermee wordt de kans op effectief gedrag in een specifieke situatie vergroot.

Binnen de dynamische stabiliteitstrainingen van Ultimateinstability is er een constante interactie tussen de mens (lichaam en geest), de taak en de omgeving. Een persoon die een bepaalde taak tot een gewenst resultaat wil brengen (effectief gedrag) moet anticiperen op de omgeving waarin hij acteert. In de onze trainingen zorgen de trainingsproducten, waarmee wordt gewerkt, voor onverwachte verstoringen. Hierdoor wordt het lichaam constant geleerd om te gaan met veranderingen.”

Bij ons wordt de personal training gegeven door Harmen Bakker.
Harmen is 3dec jaars student aan de academie voor lichamellijke opvoeding in Amsterdam. Daarnaast is hij actief als personal trainer bij 3SIXTY5, en bij de Nederlandse Honkbal Bond als strenght and conditioning trainer.
Op zijn opleiding heeft hij het fitvak A en NASM gedaan, en op eigen initiatief de ultimate instability cursussen level 1,2 en 3.. Momenteel is hij ook bezig met Bayesian Bodybuilding.

Afspraken kunnen via de praktijk gemaakt worden.
De trainingen kunnen ook op zaterdag plaats vinden.