Haptotherapie

Wat is haptotherapie?

De wetenschap van de haptonomie is de grondslag voor de haptotherapie. Onder haptonomie wordt verstaan: De theorie van het gevoel en het gevoelsleven, die de nabijheids-, aanrakings- en gevoelsaspecten bestudeert van menselijke affectieve relaties (het Griekse woord ‘hapsis’ betekent ‘tast’; ‘nomos’ verwijst naar ‘regels, wetten’).

Haptotherapie

Haptonomie bestudeert de ontwikkeling van het gevoelsleven en in ruimere zin de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen. Zij richt zich specifiek op de bevordering van menselijk welzijn en levensgeluk.

Wanneer uw gevoelens en gedachten niet in overeenstemming zijn met het leven dat u leidt, kunnen er allerlei lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. Middels haptotherapie komt u in contact met wat u voelt en hoe u daar mee omgaat. Op die manier levert haptotherapie een bijdrage aan de bewustwording van het gevoelsleven en bevordering van het vermogen van eigen kunnen. Het doel is dat denken en voelen (weer) met elkaar in evenwicht komen. Daardoor wordt uw veerkracht groter, zodat u vitaler en sterker in het leven staat.

Wanneer haptotherapie?

Haptotherapie is een persoonsgerichte therapie waarin de cliënt door middel van het haptonomisch affectief bevestigende contact wordt geholpen met problemen op het terrein van:

  • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn’, ‘niet lekker in je lijf te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingvraagstukken).
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
  • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd, of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Overbelast zijn.
  • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
  • Lichamelijke klachten met een psychosomatische oorzaak.